สำหรับขั้นตอนการสักคิ้วลายเส้น

สำหรับขั้นตอนการสักคิ้วลายเส้น มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แบบทรงคิ้วให้สวยงามและเหมาะสมรูปหน้าของลูกค้า 2. บล็อกทรงคิ้วทั้งสองข้างตามแนวที่ออกแบบไว้ 3. ระงับความรู้สึกด้วยการลงยาชาครีมและทำการwrapทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที 4. เตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาด อุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 5. ทำความสะอาดบริเวณที่จะสักคิ้วด้วยแอลกอฮอล์และปรับสภาพผิวให้เป็นผิวแห้งชั่วคราวเพื่อให้สีสักคิ้วติดดียิ่งขึ้น 6. เริ่มการสร้างคิ้วลายเส้น หากมีเลือดซึมให้ใช้สำลีชุบน้ำยาเช็ดสีหรือน้ำเกลือเช็ดออกเรื่อยๆ 7. เช็ดสีโดยการเช็ดย้อนจากหางคิ้วเป็นหัวคิ้ว 8. ใส่น้ำยา swelling เพื่อขยายเส้นและให้สีติดดียิ่งขึ้น 9. ใช้สำลีซับน้ำยา swelling และทำการหมักสี 10. ทำขั้นตอนที่ 6-9 ของคิ้วอีกข้าง 11. เริ่มขยายเส้นโดยการสักคิ้วคิ้วข้างแรกโดยการใส่Anesthetic nano...