สำหรับขั้นตอนการสักคิ้วลายเส้น

0
80

สำหรับขั้นตอนการสักคิ้วลายเส้น มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1. แบบทรงคิ้วให้สวยงามและเหมาะสมรูปหน้าของลูกค้า
2. บล็อกทรงคิ้วทั้งสองข้างตามแนวที่ออกแบบไว้
3. ระงับความรู้สึกด้วยการลงยาชาครีมและทำการwrapทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
4. เตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาด อุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
5. ทำความสะอาดบริเวณที่จะสักคิ้วด้วยแอลกอฮอล์และปรับสภาพผิวให้เป็นผิวแห้งชั่วคราวเพื่อให้สีสักคิ้วติดดียิ่งขึ้น
6. เริ่มการสร้างคิ้วลายเส้น หากมีเลือดซึมให้ใช้สำลีชุบน้ำยาเช็ดสีหรือน้ำเกลือเช็ดออกเรื่อยๆ
7. เช็ดสีโดยการเช็ดย้อนจากหางคิ้วเป็นหัวคิ้ว
8. ใส่น้ำยา swelling เพื่อขยายเส้นและให้สีติดดียิ่งขึ้น
9. ใช้สำลีซับน้ำยา swelling และทำการหมักสี
10. ทำขั้นตอนที่ 6-9 ของคิ้วอีกข้าง
11. เริ่มขยายเส้นโดยการสักคิ้วคิ้วข้างแรกโดยการใส่Anesthetic nano ทิ้งไว้ 1 นาที
12. ทำการขยายเส้น 3-4 รอบ จนแน่ใจว่าสีติดดีแล้วทั้งสองข้าง
13. แกะที่บล็อกออกและทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณรอบๆคิ้ว
14. ทา Fixing gel เจลเพื่อให้สีติดดียิ่งขึ้น
15. ถ้าเจลบำรุงหลังสักด้วยAfter care Cream
16. ให้คำแนะนำหลังการสักแก่ลูกค้า ให้ปฏิบัติตามวิธีการดูแลคิ้วที่ถูกต้อง

การสักคิ้วในปัจจุบันมีช่างสักคิ้วเกิดขึ้นมากมาย และมีความรู้ความชำนาญที่แตกต่างกันออกไป การสักคิ้ว เป็นการใช้เครื่องสักที่มีเข็มขนาดเล็ก และจุ่มสีที่ใช้สัก จากนั้นก็สักลงบนผิว ไปตามรูปทรงที่วาดไว้ การที่สีจะติดทนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของการสัก ฝีมือของช่าง คุณภาพของสีหมึกที่ใช้ในการสัก ลักษณะผิวของผู้ที่รับการสัก และการดูแลเอาใจใส่ของตัวผู้ที่รับการสักเองด้วย โดยส่วนมากอยู่ที่ 2-5 ปี จะเริ่มจางไป