ประเภทของการสักคิ้วและข้อดีข้อเสียของการสักคิ้ว

0
718

ประเภทของการสักคิ้วและข้อดีข้อเสียของการสักคิ้ว

 

การสักคิ้ว 3 มิติ 6 มิติหรือการสักคิ้วสไลด์ มีวิวัฒนาการพัฒนามาจากการสักคิ้วถาวรที่มีลักษณะการระบายทึบ โดยที่ไม่มีการแรเงาหรือการไล่น้ำหนักเฉดสีใดๆทั้งสิ้นในการสักคิ้วชนิดนี้เราจะเห็นได้กับคนสูงวัยปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นการสักคิ้วแบบสไลด์ก็คือมีการไล่เฉดสีจากเข้มไปหาอ่อนช่วงหางคิ้วจะมีความเข้ม แต่จะไม่ใช้สีดำในการสักคิ้ว เพราะจะทำให้โอกาสที่สีจะเพี้ยนหลังจากที่แผลตกสะเก็ดแล้วมีได้สูงช่วงลำตัว คิ้วจะเป็นสีน้ำตาลกลาง เพราะในช่วงนี้ ลักษณะแนวขนคิ้วจะมีความหนาและในส่วนของหัวคิวเราจะใช้สีน้ำตาลอ่อนและจะทำให้สีหัวคิ้วฟุ้งทำให้ดูมีความเป็นธรรมชาติดูมีมิติมากกว่าการสักคิ้วแบบถาวรและในส่วนของการสักคิ้ว 3 มิติคือการสร้างลายเส้นให้ไปตามแนวเดียวกันของแนวเส้นขนคิ้วเดิมคนที่เหมาะสมกับการสักคิ้ว 3 มิติ คือคนที่มีขนคิ้วอยู่แล้วแต่เส้นขนคิ้วอาจจะเป็นเส้นเล็กและบาง การสักคิ้ว 3 มิติจะทำให้คิ้วดูเป็นรูปเป็นทรงขึ้นทำให้ดูเหมือนว่าเรามีขนคิ้วที่หนาขึ้น ในการสักแบบลักษณะนี้เราจะใช้ใบมีดกรีดไปตามแนวเส้นขนคิ้วเพราะฉะนั้นช่างสักคิ้วจะต้องมีการเรียนเพื่อที่จะวิเคราะห์และดูแนวเส้นขนคิ้วของลูกค้าเพราะว่าขนคิ้วของแต่ละคนจะมีแนวเส้นที่ไม่เหมือนกัน ส่วนการสักคิ้ว 6 มิติก็พัฒนามาจากการสักคิ้ว 3 มิติแต่ลายเส้นและความละเอียดอาจจะมีเยอะกว่าเหมาะสำหรับคนที่ มีขนคิ้วน้อย จะช่วยทำให้ดูเหมือนว่ามีขนคิ้วเยอะขึ้นและมีทรงคิ้วที่ชัดเจนมากขึ้น ลักษณะความลึกของแผลในการสักคิ้วลายเส้นหรือคิ้วสามมิตินี้จะมีแผลที่ลึกกว่าแต่จะเป็นแผลที่เล็กส่วนการสักคิ้วสไลด์จะเป็นแผลใหญ่แต่จะเป็นแผลตื้น ในการสักคิ้วทุกประเภทสมัยนี้ หมึกสักคิ้วเราจะใช้เป็นเหมือนที่ไม่ได้ฝังในตัวได้ตลอดชีวิตจะมีการหลุดลอกถัดไปตามเซลล์ผิวของเราการสักคิ้วสามมิติและคิ้วสไลด์นี้จะอยู่ได้นาน 1 ถึง 3 ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของแต่ละบุคคล